The Star

sponsor

 • แน้ท - ยุต บริบูรณ์
 • บิว - พงศ์พิพัฒน์ คงนาค
 • เบลล์ - กานต์ปรียา วุฒิสิงห์ชัย
 • สน - สนธยา ชิตมณี
 • บั๊มพ์ - วัชรชล ณ ระเสริฐ
 • จิ๋ว - ปิยนุช เสือจงพรู
 • ก้อย - กรรณิการ์ สมสุภาพ
 • นิว - นภัสสร ภูธรใจ

เดอะสตาร์ 2

เดอะสตาร์ 3

 • มิว - พีรชยา พิณเมืองงาม
 • ลูกตาล - วรรณธิชา ทิชินพงศ์
 • พล - อำพล จันทะน้อย
 • อาร์ - อาณัตพล ศิริชุมแสง
 • จู - ศิรินภา อเนกธนโรจน์กุล
 • เอื้อ - เอื้ออาทร จันทวี
 • นุกนิก - ฐิตินันท์ สุขสม
 • บี้ - สุกฤษฎิ์ วิเศษแก้ว

เดอะสตาร์ 4

เดอะสตาร์ 5

เดอะสตาร์ 6

 • ลูกเกต - จิณภัค เปียกลิ่น
 • ไอซ์ - ณัฐพัชร์ ธนนนทร์กิติยศ
 • กัน - นภัทร อินทร์ใจเอื้อ
 • เก่ง - วาโย อัศวรุ่งเรือง
 • เซน - ปฏิภาณ หล่อเสถียร
 • โตโน่ - ภาคิน คำวิลัยศักดิ์
 • เกรซ - นวกชมณ ชื้นครองธรรม
 • ริท - เรืองฤทธิ์ ศิริพานิช

เดอะสตาร์ 7

 • ตูมตาม - ยุทธนา เปื้องกลาง
 • จูเนียร์ - กรวิชญ์ สูงกิจบูลย์
 • กวาง - กรวรรณ สุทธิวงศ์
 • ซิลวี่ - ภาวิดา มอริจจิ
 • แอมป์ - สิริพงศ์ ชูศักดิ์สกุลวิบูล
 • นท - นท พนายางกูร
 • แอปเปิ้ล - อิษฏ์อาณิก อินทรสูต
 • เนส - ยุทธนา กานิล

ไม่มีความคิดเห็น:

fan page